• No.1207-1, Building#1, National University Technology Park, No.11, Changchun Road, High-Tech Development Zone, เจิ้งโจว, เหอหนาน 450000 จีน
  • helen@henanmuchen.com
  • 0086 371 55692730

การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สมบูรณ์เป็นแนวโน้มสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้า

ด้วยการเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ของจีนมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สมบูรณ์ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ ก็ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นเช่นกัน

ตามรายงานการสำรวจ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดจึงกลายเป็นกระแสหลักในอุตสาหกรรมไฟฟ้าเนื่องจากหนึ่งในหน้าที่หลักของโครงสร้างเครื่องจักรไฟฟ้าทั้งหมดคือการควบคุมและปกป้องระบบไฟฟ้า อุตสาหกรรมไฟฟ้าจึงเป็นผู้บริโภคอุปกรณ์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จีนได้เพิ่มการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและการลงทุนในโครงข่ายไฟฟ้า เช่น สมาร์ทกริดและการส่งไฟฟ้าจากตะวันตกไปตะวันออก ซึ่งกระตุ้นความต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สมบูรณ์อย่างมาก

นอกจากนี้ เนื่องจากชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งชุดของจีนมีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ต่างประเทศในด้านบริการและข้อได้เปรียบด้านราคา จึงส่งเสริมความต้องการชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าของจีนเพิ่มเติมในขณะเดียวกัน เนื่องจากจีนไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้ว อุตสาหกรรมจึงเป็นกำลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน และอุตสาหกรรมก็เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องในประเทศจีน ความต้องการของตลาดสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สมบูรณ์ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันปัจจัยเหล่านี้รับประกันความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สมบูรณ์นอกจากนี้ กำลังการผลิตเหล็กของจีนยังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้นหลายหมื่นล้านตันต่อปี

ด้วยการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็ก ตลาดจะนำไปสู่ความต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีของแผนระดับชาติ การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมได้กลายเป็นแนวโน้มที่สำคัญ ดังนั้นอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ของจีนจะนำไปสู่โอกาสในการพัฒนาที่ดีในช่วงเวลานี้ เพื่อให้ความร่วมมือกับการพัฒนาสมาร์ทกริดอย่างจริงจัง การพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สมบูรณ์จะกลายเป็นจุดสนใจดังนั้นจึงมีเหตุผลที่จะเชื่อว่าการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สมบูรณ์เป็นแนวโน้มสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้า


เวลาโพสต์: 11 ม.ค.-2566